Ga naar: Informatie - Wie ben ik - Nieuws

Informatie

Plaats:
MFC ’t Knooppunt
Molenhoekplein 2
6675 BZ Valburg

Ruimte: zaal boven

Tijdstip:
Maandag 19:30 - 20:45
Dinsdag 9:15 - 10:30
Dinsdag 19:45 - 21:00
Donderdag 9:30 - 10:45

Vakantie:
In de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie (volgens de schoolvakantie in Valburg) is er geen les. In de zomervakantie (juli en augustus) is er ook geen les, bij goed weer doen we yoga buiten in onze tuin. Dit laat ik via de App weten.

Kosten 1 keer per week:
€ 40,- per maand
€ 190,- per half jaar (september t/m januari en februari t/m juni)
€ 360,- per jaar (september t/m juni)

De eerste keer kan je een proefles volgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Mocht geld een probleem vormen dan kunnen we samen naar een creatieve oplossing zoeken.

Betaling:
Aan het begin van de maand of periode naar:
bankrekening: NL93ASNB0708004040
ten name van: C.M. Bos
plaats: Valburg
onder vermelding van de maand(en)