Ga naar: De Vredespaal - Rondje Valburg - Circle of 8

De Vredespaal in Valburg

De Vredespaal is op 21 september - Wereldvrededag - 2015, op het Burgemeester Lewe van Aduardplein geplaatst. Samen met dorpsgenoten en andere vredelievende mensen werd de paal door Robin Stam onthuld en stonden we stil bij de wens tot wereldvrede.

De Vredespaal is ontstaan vanuit de World Peace Prayer Organisation die in 1955 door de Japanse meester Masahisa Goi (1916-1980), opgericht is. Het doel van het gebed voor wereldvrede is om alle barrières tussen mensen met verschillende godsdiensten, in verschillende maatschappelijke posities, met een verschillende etnische achtergrond en met verschillende politieke voorkeur, op te heffen. Als symbool gebruikt de organisatie Vredespalen. Deze vredespalen vind je over de hele wereld, in Nederland staat er bijvoorbeeld een voor het Vredespaleis. Op 4 kanten staat, in verschillende talen: ‘Moge vrede heersen op aarde’. Op de Valburgse paal staat dit in het Nederlands, Engels, Spaans en Japans.

Meneer Goi was bevriend met Morihei Ueshiba Sensei. O’Sensei is de grondlegger van Aikido (een krijgskunst ter bevordering van harmonie). Hierdoor zijn deze vredesbeweging en Aikido met elkaar verweven. Toen ik in Japan Aikido beoefende, ontmoette ik vrienden die lid waren van deze vredesbeweging. Zij introduceerden mij bij deze organisatie en eens in de zoveel tijd namen zij mij mee naar een grote vredesbijeenkomst buiten, van waaruit we de prachtige berg, Mount Fuji konden zien. Ook leerden zij mij de IN, een gebed in beweging dat bij de Vredespaal en -organisatie hoort. Toen zij op bezoek in Nederland kwamen, namen zij 2 vredespalen mee. Eén hiervan staat nu in Valburg.

Een ander mooi Vredesinitiatief is de World Peace Flame.
In 1999 zijn vanuit diverse continenten fakkels overgevlogen naar het Dru centrum in Wales alwaar ze tot één vlam ontstoken zijn. Als teken van Vrede en Eenheid. De World Peace Flame kaarsen zijn (indirect aangestoken aan de moedervlam) in verschillende soorten en maten verkrijgbaar bij de Dru organisatie of via mij. Met de opbrengst van de kaarsen worden onder andere staaroperaties in India uitgevoerd.